REGJISTRI I OBJEKTEVE TE PRONESISE INDUSTRIALE
  • Skedarë
   • Lloji i Aplikimit
   • Kodi i Statusit
  • Data
   • Data e Depozitimit
   • Data e Publikimit
   • Data e Regjistrimit
   • Data e Mbarimit të fatit
  • Shtetet
   • Shteti i Aplikantit
   • Shteti i Përfaqësuesit
   • Shteti i Disenjos